Migrationsverket

Rekordlång väntetid för svenskt medborgarskap

1:51 min

Nedskärningar har lett till att kötiderna för de som sökt om medborgarskap på bara några år har fördubblats.

– Ju längre väntetiden blev desto mer kändes alltihop omänskligt, säger Abed Loutfi, som fick vänta 27 månader på sitt svenska medborgarskap.

Flera år i rad har Migrationsverket reducerat sin personalstyrka till följd av minskade anslag, bland annat på grund av färre asylsökande sedan den tillfälliga lagen började gälla 2015.

Men medans antalet asylansökningar minskat så har antalet som ansöker om medborgarskap tvärtemot ökat.

För att få ansöka om medborgarskap måste man ha uppehållit sig lagligt i Sverige under en viss tid, som oftast är fem år.

Dagens ökning av medborgarskapsansökningar beror alltså på att de som fick sitt permanenta uppehållstillstånd innan 2015 - först nu har passerat den tid som behövs för att ansöka om ett svenskt medborgarskap.

Abed Loutfi menar att väntetiden gjorde det svårare för honom att etablera sig i Sverige:

– Jag kunde ha gjort mycket mer med mitt liv, börjat etablera mig bättre i Sverige. Jag kunde inte rösta förra gången men jag ser fram emot att rösta i nästa val och känna mig som att jag tillhör det här landet, säger Abed Loutfi.

Idag jobbar 150 anställda på Migrationsverket med de drygt 90.000 öppna medborgarskapsärendena.

För de som har fått sina besked om medborgarskap är snittiden i dag tio månader, men Migrationsverket uppskattar att de för de som ansöker i dag kan ta upp till två och ett halvt år innan de får besked.

Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket menar att kötiderna är ett resultat av myndighetens bantade resurser:

– Det är alldeles för lång tid, det råder det ingen tvekan om. Har man stora balanser är det sällan själva handläggningstiden som tar tid utan att komma fram i kön. I bistra ekonomiska tider så måste man göra avvägningar och i det fallet har vi valt att asylsökande får sina besked i första hand, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket.