DO-granskning.

Arbetsgivare brister i arbete mot trakasserier

1:57 min

Många företag följer inte bestämmelserna i diskrimineringslagen om rutiner och riktlinjer för att förhindra bland annat sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

En granskning som Diskrimineringsombudsmannen gjort av arbetsgivare inom bygg- och anläggnings, hotell- och restaurang samt IT-branschen visar på stora brister i det här arbetet.

– Det är ju naturligtvis allvarligt och inte bra om det inte finns en medvetenhet om de här frågorna och inte heller något förebyggande arbete hos arbetsgivaren, säger Zdravka Zulj som är jurist hos Diskrimineringsombudsmannen.

I början av 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen om hur arbetsgivaren ska jobba mot trakasserier,  sexuella trakasserier och även hur repressalier ska motverkas för den som anmäler sådana händelser på arbetsplatsen.

– Alla ska veta vilka regler som gäller att de här beteendena absolut inte får förekomma. Det kan ju naturligtvis vara så att det ändå händer och då är viktigt att arbetsgivaren har rutiner på plats, säger Zdravka Zulj.

Men den tillsyn som Diskrimineringsombudsmannen, DO har gjort av hotell- och restaurang, bygg och anläggnings samt IT-branschen mellan september förra året och juli i år visar att få arbetsgivare följer det här.

Av de 481 granskade företagen var det 401 som hade någon form av brister i sina riktlinjer och/eller rutiner för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Sämst var bygg- och anläggningsbranschen där 90 procent av de företag som granskats hade brister.

Inom hotell- och restaurang och IT-branschen var det runt 80 procent i respektive bransch som hade någon form av brister i sina riktlinjer och/eller rutiner.

Tidigare har DO även granskat landets kommuner och landsting bland annat med syftet att informera om de nya bestämmelserna i lagen och även här såg man stora brister.

Efter de många vittnesmålen i metoo-uppropet 2017 valde myndigheten att gå vidare med sin tillsyn där arbetsgivare inom kultur, media och juridik granskades och precis som i övriga branscher fanns även brister där.

Zdravka Zulj berättar hur Diskrimineringsombudsmannen nu går vidare efter den senaste tillsynen:

– Vi har förklarat för företagen vad lagen säger och vad de måste göra. Vi har också sagt att vi kan komma att göra en uppföljning längre fram.