Blekinges bin friskförklarade – friskast i Sydsverige

1:51 min

Yngelröta och kvalster har hållits borta tack vare duktiga biodlare och ett gynnsamt landskap. Det betyder att Blekinges bin nu friskförklaras.

Det finns många hot mot bin och förutom bekämpningsmedel är  sjukdomar som yngelröta och kvalster de största hoten.

Sjukdomarna finns i Skåne och Småland men de senaste åren har Blekinge klarat sig och hela Blekinge är därmed friskförklarat.

– Blekinges varierade landskap med skärgård, kust, odlingar och skogsbygd ger den bästa förutsättningen för att bin ska trivas, säger Richard Johansson, en av Länsstyrelsens tillsynsmän för bin.

Bina fyller en viktig funktion för oss människor då de pollinerar våra grödor och en rapport från Jordbruksverket visar att insatsen som bin gör är värd mellan 350-400 miljoner kronor per år.