BIODLING

Fler kvinnor väljer att börja med biodling

1:30 min

Intresset för biodling ökar, det visar siffror från Sveriges biodlares riksförbund. Kvinnorna är en del i ökningen.

 Vid årsskiftet är Nina Ferm från Torrås är färdig med en tvåårig yrkesutbildning.