Hotade arter

Fortsatt positiv utveckling för fjällräven

2:05 min

Den positiva trenden för den starkt hotade fjällräven fortsätter, visar den pågående inventeringen i den svenska fjällkedjan. Men det finns flera hot som kan få allvarliga konsekvenser för beståndet, menar forskarna.

Just nu pågår årets fjällrävsinventering, där forskare från Stockholms universitet tillsammans med volontärer och länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tar reda på hur många fjällrävar det finns och hur många kullar det blivit i år.

Zoolog Karin Norén, på Stockholms universitet är försiktigt positiv:

– Vi har ju hittat 43 valpkullar i Sverige än så länge, vilket är en relativt bra siffra, så här långt. Och det återstår fortfarande områden att inventera.

I början av året trodde forskarna att det fanns förutsättningar för ett riktigt bra år för fjällräven eftersom det fanns så mycket fjällämmel, ett viktigt bytesdjur för fjällräven. Men lämmelbeståndet gick ner kraftigt:

– Det blev ju inget toppår vad gäller lämmel direkt, för då hade vi haft betydligt fler kullar, med fler valpar i varje kull. Men däremot verkar det vara lite ett mellanår, men en stabil tillgång på gnagare.

Karin Norén säger att även om situationen för fjällräven har förbättrats, och att arbetet för att bevara den hotade arten gett resultat, så finns det orosmoment för det här lilla hunddjuret

– Ska vi se det på ett längre tidsperspektiv så finns det ju det överhängande hotet med klimatförändringar också, mängden fjällhabitat minskar, rödräv kommer upp på fjället.

– Däremot så har det åtgärdsprogram som länsstyrelserna jobbar med fungerat väldigt bra, så att vi har ett sätt att förvalta och bevara fjällräv även om det kostar mycket pengar.

Arbetet med fjällrävsinventeringen finansieras av EU-Interreg.