USA till Jugoslavienkonferensen

Amerikanska UD bekräftade på onsdagskvällen att USA ska medverka i den så kallade givarkonferensen om Jugoslavien som inleds på fredag. Beslutet är en följd av att Belgradregeringen meddelat att den är beredd att överföra exdiktatorn Slobodan Milosevic till krigsförbrytartribunalen i Haag.

Inofficiellt meddelade en talesman för amerikanska UD att landets bidrag till återuppbyggnaden blir, som han uttryckte det, substansiellt. USA har samtidigt infört besöksförbud för medlemmar av den makedonska UCK-gerillan. Det sker i ett uppenbart försök att ge Skopjeregeringen stöd i strävandena att skapa lugn i landet.