Kyrkogårdar

Kulturhistorikern: Fler väljer att gravsättas anonymt

1:20 min
  • Kyrkogårdarna är i ständig förändring då allt färre människor väljer att begravas traditionellt, i kista eller urna på en gravplats med gravsten.  
  • Istället är det fler som väljer att gravsättas anonymt i minneslundar.
  • "Kyrkogården har alltid förändrats utifrån de ideal som råder i samhället", säger Rebecca Svensson, kulturhistoriker vid Svenska kyrkan i Västerås.