Begravning

Allt fler vill begravas i två länder

0:29 min

Allt fler utlandsfödda vill bli begravda både i Sverige och i sitt gamla hemland. Antalet ansökningar om delning av aska efter kremering har ökat markant – men lagstiftningen är sträng och få får sin vilja igenom.

Förra året fick länsstyrelserna i Sverige in 47 ansökningar om delning av aska, att jämföra med 21 stycken 2017. Men bara sju fick bifall.