Lövin: Vi hade önskat ett förbud för hela Östersjön

2:12 min

EU-kommissionen har i dag beslutat om ett omedelbart fiskestopp av Östersjötorsk i havet utanför Skåne och Blekinge.
– Samtidigt är det enormt tragiskt att torsken är i så dåligt skick, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Östersjötorsken är unik. Den är specialanpassad för att leva i bräckt vatten. Skulle den dö ut skulle ingen annan torskart klara av att ta över vattnet.

På grund av dåliga syreförhållanden, ökad dödlighet, minskad reproduktion, parasiter och liten tillgång på bytesfisk är tillståndet för det östra torskbeståndet akut dåligt. Det konstaterade forskare från Internationella havsforskningsrådet i slutet av maj. De rekommenderade ett totalt fiskestopp under nästa år.

Dagens beslut från EU-kommissionen innebär ett omedelbart fiskestopp i södra Östersjön, i havet utanför Skåne, Blekinge, Polen och Litauen. Det gäller från och med imorgon till nyår.

Men även om miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) välkomnar fiskestoppet så räcker det inte.

– Vi hade önskat ett mer långtgående torskfiskestopp för hela Östersjön, säger hon.

På Havs- och kustfiskarnas producentorganisation, som organiserar yrkesfiskare, tycker ordföranden Tommy Lang att beslutet är ologiskt eftersom forskarna pekat ut att föda är ett problem för torsken.

– Alltså man löser ju inte ett problem genom att öka mängden biomassa när det saknas föda, det blir ju bara än värre. De dör ju, de kommer svälta ihjäl ännu fortare då, säger Tommy Lang.

Tommy Lang menar att fiskestoppet kommer att få stora konsekvenser för de yrkesfiskare som livnär sig på Östersjötorsk.

– Jag tycker ju att man borde låta det vara en mindre kvot kvar till de som är rena Östersjöfiskare som inte har något annat fiske. För svensk del handlar det om en fem sex båtar, säger Tommy Lang.

Det håller inte Isabella Lövin med om.

– Vi kan ju bara luta oss emot vad Internationella havsforskningsrådet och de forskare som noggrant har följt torskens utveckling under mycket lång tid och de råd som de gör, säger Isabella Lövin (MP).