Migrationsverket

24 000 missade samtal – pressad arbetsmiljö på Migrationsverket

2:16 min

Nedskärningarna på Migrationsverket skapar enligt flera av de anställda en ohållbar arbetsmiljö, något som märkts tydligt på enheterna Kontaktcenter där arbetsmiljön tillslut blev så allvarlig att Arbetsmiljöverket gick ut med en varning till Migrationsverket.

– Det är väldigt många samtal varje vecka, det är tusentals. Det enda jag vet är att man inte hinner svara på alla för att trycket är hårt på myndigheten, säger Francisco Carrazana, huvudarbetsmiljöombud på migrationsverket.

Sedan maj 2018 hänvisas den som har generella frågor till Migrationsverket till enheterna Kontaktcenter.

De som ringer är ofta sökande till Migrationsverket som väntat länge på sitt beslut, samtal som lätt tar en jobbig vändning:

– Det blir mycket suicidhot eller uttalade hot mot Migrationsverket, sånt kan komma i telefon, fortsätter Francisco Carrazana.

På Kontaktcenter jobbade sedan starten drygt 100 personer med att svara på alla de frågor som kommer in till myndigheten. Men i början av året kulminerade sjuktalet på Kontaktcenter på nästan 20 procent, vilket innebär att bara 80 anställda var på jobbet för att besvara samtalen.

Enligt en av de anställda hade man vid veckans slut 24 000 missade samtal.

– Många mår väldigt dåligt och känner sig stressade och pressade när de ser hur många som är i kön. Jag tror att man brukar säga att man vill hålla sig till 5-10 min per samtal för att hålla nere köerna. Det är i princip nonstop tills du har din kvarts rast på förmiddagen, eftermiddagen och din halvtimmes lunch, säger Francisco Carrazana, huvudarbetsmiljöombud på Migrationsverket.

De anställda flaggade för problemen på Kontaktcenter redan i höstas, men fick då inget gensvar.

Tillslut kopplades Arbetsmiljöverket in vilket i juni resulterade i ett krav på att Migrationsverket måste förbättra arbetsmiljön innan November, annars måste de betala vite.

Oskar Ekblad, tillförordnad chef på nationella samordningsavdelningen på Migrationsverket, som ansvarar för arbetsmiljön på Kontaktcenter, håller med om att arbetsmiljön är något som måste förbättras men menar att det är en utmaning med nuvarande resurser:

– Det är bara att konstatera att det vi gjort inte varit tillräckligt. I det avseendet är resursfrågan så klart en sak vi måste titta närmare på. Migrationsverket får mindre pengar också nästa år så det är inte så att regeringen ger oss väldigt breda marginaler men det är vår målsättning att kunna klara av det här, säger Oskar Ekblad.