Efter kritiken

Regeringen presenterar förslag om förkortad häktningstid

2:13 min

Regeringen kommer att presentera förslag om att tiden i häkte ska vara så kort som möjligt, och att användningen av restriktioner ska minska för unga. Det beskedet kom i dag efter kritik från flera håll mot det svenska häktningsförfarandet.

På tisdagsmorgonen berättade att Ekot att antalet häktade barn i Sverige har ökat jämfört med förra året, något som kritiserats av Barnombudsmannen.

Och på DN Debatt samma dag skrev advokaten Henrik Olsson Lilja att svenska domstolar häktar brottsmisstänkta på grunder som kan ifrågasättas. Han menar bland annat att häktningsprocessen är alltför sluten och svår att granska, vilket drabbar de brottsmisstänkta.

– Klienter tappar i vikt, de blir deprimerade, jag har klienter som hamnar på psykiatrisk klinik. Det är en inhuman behandling.

Sverige har länge kritiserats av internationella organisationer för långa häktningstider och för att en stor andel av de häktade sitter isolerade. Advokaten Henrik Olsson Lilja menar att regeringen varit alltför passiv med att komma tillrätta med problemen.

I ett mejl till Ekot skriver inrikesminister Mikael Damberg att regeringen inom kort kommer att presentera förslag som syftar till att tiden i häkte ska vara så kort som möjligt, och att användningen av restriktioner ska minska för unga.

Samtidigt tillbakavisar inrikesministern påståendet att domstolar skulle häkta personer på osäkra grunder.

Magnus Johansson som är vice överåklagare på Utvecklingscentrum i Malmö säger att häktningsinstitutet är strikt reglerat och att häktningsbesluten kan överklagas.

– Åklagaren har såväl en möjlighet som en skyldighet att använda de tvångsmedel som lagstiftningen föreskriver för att utreda ett brott, det handlar dels om den brottsmisstänktas rättssäkerhet men också om den brottsutsattes rättstrygghet, säger vice överåklagare Magnus Johansson.