Aneby är kotätast i länet

1:13 min

Aneby är kommunen i länet med flest kor per invånare. Dessutom hamnar man på sjätte plats i landet när Jordbruksverket undersökt hur många kor det finns per invånare. En halv ko går det på varje invånare i Aneby.

Mjölkbonden Karl-Gustaf Fransson är ordförande i LRF i Aneby och han förklarar att ko-tätheten i kommunen beror på företagande.

– Vi är en landsortskommun och i och med det är det många egenföretagare och lantbruksföretag som har djurhållning.

Flest kor per invånare har man i Borgholm kommun, där har man fler kor än människor, 1,2 per invånare.