Klimat

Dagens temperaturvariationer historiskt unika

2:24 min

Den pågående globala uppvärmningen saknar motstycke under de senaste 2000 åren. Det bekräftar ny internationell forskning, där klimatdata analyserats.

Även om det har funnits ovanligt kalla och varma perioder tidigare så har de främst varit regionala. Det är först under 1900-talets senare hälft som klimatpåverkan varit så omfattande över så stora delar av jordklotet samtidigt.

Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet menar att de nya resultaten bekräftar tidigare studier:

– Det är en intressant samling studier som sätter den pågående globala uppvärmningen i ett historiskt perspektiv, och som visar att det är en stor skillnad mellan det som händer nu och det som vi har upplevt tidigare.

Det internationella forskarlaget har analyserat klimatdata med hjälp av sju olika statistiska metoder för att på det sättet ta reda på hur de globala temperaturerna varierat under de senaste 2000 åren. Siffrorna bygger på tidigare paleoklimatologiska data, enligt Markku Rummukainen.

– Man har ju studerat historiska klimat längre tillbaka i tiden redan tidigare. Men nu har man samlat på ytterligare data, man har använt olika analysmetoder, man har studerat noggrannheten och osäkerheterna i informationen och därmed förfinat den bilden som funnits fram till nu.

Analyserna visar att, även om det funnits varma och kalla perioder tidigare under de här 2000 åren, så finns det inte bevis för att det då rört sig om globalt sammanhängande temperaturförändringar – vilket vi kan se idag:

– Nu har vi en globalt omfattande stor förändring, medan tidigare har variationerna varit mer regionala antingen förhållandevis varma eller kalla perioder.

Vad kan man använda de här studierna till framöver?

– Genom att studera historiska klimatförhållanden får vi mer information om klimatsystemet och hur det svarar på olika påverkan. Studier ger också ytterligare möjligheter att testa klimatmodeller, som i sin tur används för att se hur klimatet påverkas framöver av våra utsläpp.

Referens: R. Neukom et al. "No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era Nature". DOI: org/10.1038/s41586-019-1401-2. 
S. Brönnimann et al. "Consistent multidecadal variability in global temperature reconstructions and simulations over the Common Era" Nature Geoscience DOI: org/10.1038/s41561-019-0402-y