GUATEMALA

Morales överklagar försök att blocka asylavtal

2:29 min

Guatemalas president Jimmy Morales har överklagat landets högsta domstols beslut att blockera det asylavtal som USA vill ingå med Guatemala och som syftar till att hindra migranter att nå USA.
Överklagan kommer sedan President Donald Trump igår hotade Guatemala med bland annat strafftullar på varor.

Avtalet skulle innebära att migranter som kommer söderifrån och passerar Guatemala på väg norrut först måste söka asyl i Guatemala – annars har de inte rätt att söka asyl när de väl kommer till USA.

I nuläget, när migranter kommer till gränsen till USA har de rätt att söka asyl oberoende på vilket eller vilka länder de passerat på vägen dit - något som USA:s president Donald Trump alltså vill ändra på.

Det var igår som han anklagade Guatemalas regering att svika deras löfte till USA om ett avtal, och skrev en varning på twitter att USA överväger att införa strafftullar på varor och avgifter på pengar som guatemalaner skickar hem.

Guatemalas domstol slog förra veckan fast att avtalet som ligger på bordet strider mot grundlagen.

Guatemalas president Jimmy Morales sa i ett försök att blidka den amerikanska presidenten att högsta domstolens beslut stred mot lagen.

Men förhandlingarna mellan Washington och Guatemala har förts bakom lyckta dörrar och bara knäpphändig information har kommit ut om vem som tidigare gått med på vad. Guatemalas regering har tidigare sagt att man inte hade för avsikt att skriva på avtalet med USA, enligt AP.

Enligt sajten Politico har president Morales pressats på hemmafronten att inte skriva på avtalet - eftersom landet inte har de nödvändiga resurser som krävs för att ta hand om ett stort antal anländande migranter.

Att Morales reagerar på Trumps hot om strafftullar på varor och straffavgifter på hemskickade pengar är inte förvånande.

USA är det lilla fattiga centralamerikanska landets viktigaste handelspartner. Miljoner Guatemalaner lever i USA, och pengarna som skickas hem från USA utgör Guatemalas största inkomstkälla -
De står för över 12 procent av landets ekonomi, enligt Världsbanken.
Guatemala är rikt på mineraler, och har även olja. Men inkomsterna fördelas extremt ojämlikt. Enligt en analytiker som AP pratat med skulle sanktioner mot landet främst slå mot det ekonomiska elit.

Under sin tid vid makten har Trump försökt få Mexiko och Centralamerika att göra mer för att stoppa flödet av migranter till USA, i linje med sitt vallöfte att helt stoppa illegal invandring i landet. Trump-administrationen har tidigare dragit in biståndspengar till både Guatemala, El Salvador och Honduras.

Det land som främst pressats av USA är Mexiko med sin norra gräns som tusentals personer varje dag försöker ta sig över, och ett dussintal har dött bara i år. och Mexiko har nu sedan en tid placerat ut soldater ur Nationalgardet vid sin sydliga gräns mot Guatemala.

Tusentals människor försöker varje dag ta sig in i USA, och ett dussintal har dött i år i sina försök att ta sig över gränsen.