Genteknik

Protest mot regler för gentekniken CRISPR/Cas9

2:37 min

Fjorton ledare från högskolevärlden har skrivit ett brev till regeringen och svenska EU-parlamentariker, där de kritiserar de nya reglerna kring gentekniken CRISPR/Cas9.

Crispr/Cas9 är en ny teknik som framför allt har setts som en möjlighet att förbättra och utveckla grödor, på gennivå. Till skillnad från den mer traditionella gentekniken GMO så handlar Crispr/Cas9 mer om att ändra i artens egna gener, utan att tillföra främmande dna.

Beslutet som forskarna ifrågasätter fattades av EU-domstolen för ett år sedan och handlar om att tekniken regleras på samma hårda sätt som GMO. De menar att det leder till att forskningen kring nya grödor hamnar på efterkälken.

Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet, har koordinerat brevet och förklarar mer.

– Problemet är att vi har en lagstiftning som skulle ha reviderats i ljuset av ny forskningsdata. Och det skulle ha gjorts för tio till femton år sedan, säger han.

EU har, jämfört med många andra delar av världen, strikta regler för hur GMO kan användas, och i och med EU-domstolens beslut så riskerar forskning inom området att hamna på efterkälken i Europa, och det gör det svårare för Europa att producera mat på ett miljövänligt sätt, anser de bakom brevet.

– Tekniken gör att vi kan odla grödor som bättre klarar av olika utmaningar. Alternativet är att använda bekämpningsmedel, säger han.

Men är det inte bra att ha en försiktighetsprincip. Alltså att i en tid när den biologiska mångfalden minskar på många håll, ofta på grund av invasiva arter, vara restriktiv med att mixa med de arter vi har? 

– Försiktighetsprincipen handlar ju om att man inte ska göra något innan man är säker på om det är farligt eller inte. Men i det här fallet så har ju forskningen för länge sedan kommit fram till att det inte är det.

Brevställarnas argument får stöd av Jordbruksverket förklarar Heléne Ström, handläggare inom genteknikfrågor på myndigheten.

– Domen är väldigt ologisk i och med att den reglerar växter enbart utifrån tekniken som har använts. Så du kan ha två likadana växter, där en har tagits fram med en viss teknik och därmed ska vara reglerad, medan den andra inte behöver regleras, säger hon.

Jordbruksverket kan som myndighet inte ändra någonting men Heléne Ström menar att det inte alls är omöjligt att reglerna ändras, om bara EU-kommissionen ändrar sig och får parlamentet med sig.

I ett brev till Vetenskapsradion förklarar regeringen att ”Sverige välkomnar att den nya kommissionen uppmärksammas på de oklarheter som EU-domstolens avgörande om nya gentekniker medfört, samt konsekvenserna därav, och förväntar sig att det är en prioriterad fråga för kommissionen att diskutera framöver.”