Ny teknik

Hallands gamla vindkraftverk bör bytas ut

2:29 min

Många av Hallands vindkraftverk har uppnått sin tekniska livslängd och bör bytas ut. Det säger ordförande för Sveriges vindkraftförening, Jeanette Lindeblad.

Halland var tidigt ute med att bygga vindkraft, men nu ger den nya tekniken mer energi för en lägre kostnad. Det har dock blivit svårare att få tillstånd att sätta upp nya vindkraftverk.

Utmaningarna är många, säger ordföranden i Svensk vindkraftförening, Jeanette Lindeblad.
– Tillstånden regleras dels av ett artskyddsdirektiv, dels försvarsmaktens synpunkter. Dessutom har kommunerna vetorätt vad gäller vindkraftverkens placering.