VÅRDEN

Backe hälsocentral sticker ut i landet

1:53 min

Backe hälsocentral är en av de bästa hälsocentralerna i landet i flera kategorier som handlar om hur patienterna upplever primärvården.

När det kommer till bland annat respekt och delaktighet, kontinuitet, och tillgänglighet - är Backe hälsocentral bland de bästa hälsocentralerna i landet. Det enligt den stora nationella patientenkäten som SKL, Sveriges kommuner och landsting genomför årligen.

Monica Lundgren är chef på hälsocentralen i Backe.

– Det här är ju jätterolig för alla medarbetare som strävar efter att ge bästa möjliga bemötande och vård, säger hon.

Distriktsläkarmottagningen Nya närvården i Hoting rankas även de högt i kategorin helhetsintryck och emotionellt stöd, vilket P4 Jämtland rapporterat om tidigare.

I kategorierna delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, kontaktvägar, respekt  och bemötande är Backe klart över genomsnittet för riket.