Naturvårdsverket nöjd

EU:s utsläppsrätter allt dyrare

2:24 min

Priserna på utsläppsrätter för företag inom EU har ökat sex gånger de senaste två åren och har inte varit så högt på över tio år.

– Priset på utsläppsrätter har gått upp ganska dramatiskt. Bara senaste månaden har priset ökat fyra - fem euro per ton. Det innebär särskilt att det blir dyrare för de som producerar fossilbaserad energi det blir också för all industri som släpper ut växthusgaser inom EU. Det börjar kännas för en hel del aktörer inom systemet nu.

Syftet med EU:s utsläppshandel är att öka incitamenten för industrin, flyget och energibranschen att omvandla till en hållbar produktion och få ner koldioxidutsläppen inom EU.

När en aktör inom handelssystemet släpper ut ett ton koldioxid eller ett ton koldioxidekvivalenter behöver de växla in den mot en utsläppsrätt. När priset på utsläppsrätterna ökar, blir det därför dyrare att släppa ut – och priset har ökat sex gånger de senaste två åren och har inte varit så här högt på över tio år.

En anledning till det kan, enligt Fredrik Hannerz, vara att EU införde en reserv för utsläppsrätter vid årsskiftet, den så kallade marknadsstabilitetsreserven, med syftet att minska antalet utsläppsrätter på marknaden.

– Genomförandet av marknadsstabilitetsreserven har av allt att döma påverkat priset på marknaden. När utbudet är lägre går priset upp och marknaden väntar sig att det kommer bli snålare med utsläppsrätter i framtiden.

En annan anledning, nämner han, kan va valet till topp-posterna i EU - senast i förra veckan gav EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen löften om ett nytt klimatpaket.

Priset på en utsläppsrätt närmar sig nu 30 euro, vilket enligt experter är ett minimipris för att det ska löna sig att fasa ut de smutsigaste bränslena så som t ex kol, skriver Bloomberg. Fredrik Hannerz tycker att utvecklingen e positiv men ser gärna att priset går upp mer.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att vi får ett pris på utsläpp, sen ser ju vi att priset skulle behöva gå upp ytterligare om det är priset på utsläppshandeln som ska driva förändringar inom europeisk industri.