Privat omsorg allt vanligare

Andelen som jobbar inom pivata driftsformer av äldreomsorg, skola och barnomsorg mer än fördubblades under 1990-talet. Det visar en statlig utredning som presenteras idag.
Störst är förändringen inom äldre- och handikappomsorgen - där har var tionde anställd nu en privat arbetsgivare. De privata arbetsgivarna är fler i storstäderna än i övriga landet.