AFRIKANSK SVINPEST

Länsstyrelsen: Varningsskyltar för svinpest bör sättas upp

2:24 min

Rädslan för att den afrikanska svinpesten ska få fäste i Sverige gör att länsstyrelsen nu vill att alla kommuner ska sätta upp varningsskyltar.

Länsstyrelsen anser att informationen om den smittsamma sjukdomen hittills inte nått ut på ett tillfredsställande sätt.

– Vi har fått uppdrag från Jordbruksverket om att vi måste informera kommunerna om att sätta upp skyltar på grillplatser, rastplatser och badplatser, säger länsveterinär Mira Amin i Uppsala län.