Dikh he na bister

6:39 min

Senjur Memisi si jekh terno rom katar o Njamco, vov kerol buchi andi organizacia "Dikh he na bister".  Vov si andi media grupa save kerene shkurte filmora thaj keren workshop e terne romenge te ljen maj but djanipe so kerdape e romenca tela o 2 lumako maripe.