Mer kunskap behövs

Övergödning på havsbottnar runt Gotland kartläggs

1:54 min

Näringsämnet fosfor lagras på Östersjöns botten och bidrar till algblomningen. Nu tar SGU bottenprovet för att se var fosforn finns och hur mycket.

Cyanobakterier som också kallas blågröna alger är särskilt beroende av fosfor för att växa till och blomma. När de och andra alger dör och faller till botten skapar de nya problem - syrefria bottnar.

– Det blir som en ond cirkel. När sedimentet blir syrefritt kan fosforn som finns där frigöras igen. Det är faktiskt ett väldigt stort miljöproblem för Östersjön, säger Sarah Josefsson som är miljökemist vid Sveriges Geologiska Undersökning och leder projektet som genomförs på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.

Den här nyheten var SVT Uppsala först att berätta.