Många ärenden väntar

Migrationsdomstolarna varnar: Behöver mer anslag

2:06 min

Migrationsdomstolarna varnar för att antalet asyl-och migrationsärenden som ligger och väntar återigen kan komma att öka kommande år.

I en ny prognos som presenterades idag skriver Migrationsverket att de varnar för att antalet antalet asyl-och migrationsärenden som väntar på beslut kan öka de kommande åren.

Johan Sanner är tillförordnad lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg som är en av landets fyra migrationsdomstolar.

– Det ligger flera tusen asylmål och väntar för att bli avgjorda och förutsättningarna för att vi ska minska dem, fortsatt på ett bra och rättssäker sätt även under nästa år och 2021, är att vi får ökade medel från statsmakterna.

Den stora mängden migrationsärenden hos domstolarna, leder enligt Domstolsverket till kraftigt ökade kostnader – som skulle kunna undvikas.

Enligt Domstolsverket skulle de totala kostnaderna i mottagningssystemet – alltså den sammanlagda kostnaden för Migrationsverket, Domstolsverket och kommunerna – sjunka med 650 miljoner kronor fram till och med 2022, om Domstolsverket tillfördes ökade anslag.

För att inte rättssäkerheten ska äventyras vill lagman Johan Sanner att domstolarna ska få mer långsiktiga förutsättningar.

– Det allra viktigaste är ju att de enskilda sökande de får vänta för länge på sina besked i väldigt viktiga frågor och det handlar inte bara om migrationsmål utan en mängd andra mål som finns i domstolarna som behöver de här medlen. Det blir väldigt dyrt på sikt, när det är många som befinner sig i mottagningssystemet och målen inte kommer ut från domstol då skenar kostnaderna för att ta hand om de personer som väntar på sina beslut.

Justitieminister Morgan Johansson kommenterar rapporten så här till Ekot i ett mejl:

”Regeringens åtstramning av migrationspolitiken ger fortsatt effekt. Antalet asylsökande till Sverige beräknas bli lägre 2019 än något annat år sedan 2001, med undantag för 2005. Statens sammantagna utgifter för migration och etablering (utgiftsområde 8 respektive 13) beräknas också sjunka betydligt under prognosperioden, från knappt 25 miljarder 2019 till mindre än 20 miljarder redan nästa år och drygt 16 miljarder år 2022.”

”Att den genomsnittliga handläggningstiden för asylärenden halverats sedan 2018, från omkring 14 månader till omkring 7, är förstås positivt både för de asylsökande som får bifall på sin ansökan och ska påbörja sin etablering och för de som får avslag och ska återvända.”

”Tillsammans med C och L arbetar regeringen just nu med budgetpropositionen för 2020, inklusive medel för Migrationsverkets samlade verksamhet. Inom ramen för detta arbete bereds såväl frågan om dimensioneringen och finansieringen av myndighetens förvarsverksamhet som frågan om verksamhetsövergången vid utlandsmyndigheterna och anslagen till migrationsdomstolarna. Vi återkommer alltså till dessa och övriga frågor om myndighetens ekonomi i budgeten.”