Forskarnas människojakt på Grönland

2:21 min

Med hjälp av ny teknik vill forskare ta reda på hur människor och djur koloniserat världens största ö, Grönland.

På lördag ger sig ett forskarteam iväg till den otillgängliga Ryderglaciären, och arkeolog Anders Götherström vid Stockholms universitet, har stora förhoppningar om en framgångsrik expedition:

– Ska man ta reda på när Grönland började koloniseras av olika arter så är det här stället ett bra ställe att titta på, för det borde vara det stället man kommer till först.

Ryderglaciären ligger i nordvästra Grönland, dit ett 20-tal forskare ska ta sig ombord på isbrytaren Oden. Förutom att studera kopplingen mellan glaciärer och klimatförändringar, vill man även kartlägga när och hur människor och djur koloniserat den här gigantiska ön. Dels genom att leta efter lämningar som tidigare låg bevarade i isen men som frilagts i och med avsmältning, ochc dels genom att söka efter dna från människor och djur som lagrats i sjöarnas bottensediment:

– När vi letar efter dna så kommer vi att ta borrkärnor från borrkärnor från sjöarna. Och så letar vi efter att det dna dyker upp som vi är intresserade av, människo-dna till exempel.

Sjöarnas bottensediment är som tidsarkiv, där dna-rester visar vilka djur och växter som levde i området en viss period. Metoden att studera dna-rester i bottensediment har tidigare framgångsrikt använts för att studera mammutarnas öde på Saint Pauls Island i Berings hav, säger Anders Götherström:

– Det finns ju ett par studier som har varit tacksamma att titta på, där man gjort något liknande, där man varit intresserade av att ta reda på när arter försvann. Man följer mammutar på Saint Pauls Island, och ser hur länge det finns mammut-dna i bottensedimentet. Sedan tar mammut-dna:t slut, och det är då mammutarna försvinner från ön. Så vi tänker oss liknande studier.

– Varför vill ni göra det här?

– Vi åker dit och prövar tekniker som i och för sig har funkat vid de få tillfällen man testat dem tidigare, men vi vet inte hur bra de är egentligen. Och så åker vi till ett område där man vet väldigt lite om vad människan har haft för sig och den här kombinationen tycker jag är väldigt häftig.