Gifter

Preliminära kostråd: Så lite Vätternfisk bör du äta

2:15 min

Preliminära kostråd från EU:s livsmedelsmyndighet EFSA kan göra flera insjöfiskar mer sällsynta på våra tallrikar.

Kostråden för insjöfisk med höga halter av PFAS väntas skärpas framöver. Om preliminära gränsvärden från EU:s livsmedelsmyndighet går igenom, leder det till att fisk från Vättern bör ätas högst en gång i månaden, säger Rickard Bjerselius som ansvarar för kostråd på Livsmedelsverket.

– Det är en avsevärd skärpning. I dag kan man äta 340 gram per dag. Så det är alltså en minskning med 80 gram, jämfört med nuvarande hälsobaserade gränsvärde.

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har föreslagit kraftigt sänkta gränsvärden för hur mycket av de hormonstörande kemikalierna PFAS vi bör få i oss genom mat och dryck. Fisk-värdet är beräknat för en person som väger 60 kilo.

Det här är alltså preliminära värden, EFSA:s slutliga besked väntas i vinter.

I Vättern har flera sorters matfisk för höga värden av PFAS. Om EFSA:s nya förslag går igenom, bör det betydligt mer sällan ligga Vätterfisk på tallriken, enligt Livsmedelsverkets räkneexempel.

– Ja, räknar man krasst på de uppmätta värdena, innebär det att man kan äta ungefär 30 gram Vätterfisk i veckan. Det blir ungefär en gång i månaden om en portion är 120 gram.

Livsmedelsverket ger lokala kostråd till kommuner som har funnit PFAS i dricksvatten eller fisk, eller i andra livsmedel. Råd, som alltså formas efter lokala förutsättningar.

Rickard Bjerselius säger att de flesta svenskar trots allt får i sig mindre PFAS än den nya skärpta normen som föreslås.

– Generellt så ligger befolkningen i Sverige relativt bra till, men får man i sig kontaminerat vatten eller äter mycket fisk som fångats i de här sjöarna och vattendragen så kan halterna komma att höjas, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.