Hur havet påverkas av klimatet

Stora utmaningar i kommande polarexpedition

1:59 min

På måndag lämnar den svenska isbrytaren Oden grönländska Thule för att bege sig till Ryderglaciärens fjordsystem på nordvästra Grönland.

– Vi ska in i fjordsystemet, bland annat ska vi mäta havsbotten och ta sedimentprover framför glaciären, säger Martin Jakobsson som är svensk vetenskaplig ledare för expeditionen.

Expeditionen är svensk-amerikansk och handlar till stor del om klimatförändringen och hur den påverkar avsmältningen av de stora glaciärerna.

Det kan ge svar på hur klimatförändringarna kommer att påverka havsnivåerna i framtiden.

I bottensedimenten som fungerar som en tidskapsel kan viktig information runt problemen finnas lagrad.

– Vi tittar även tillbaka i tiden. Vi har lång tillbaka haft en hög solinstrålning som gjorde att det var mycket varmare på norra Grönland. Det kan vi lära oss mycket av när vi står inför en ny klimatförändring, säger Martin Jakobsson.

Eftersom inget fartyg tidigare varit inne i fjorden så ställs expeditionen inför stora utmaningar.

– Dels är det stora ismassor som trycker på vilket gör isen besvärlig. Det andra problemet är att det finns ingen data från området. Vi vet inte hur djupt det är i fjordarna så vi måste göra mätningar innan vi går in med Oden så vi inte hamnar på grund, säger Martin Jakobsson.