Dyrt och riskabelt – nu undviker rederier Persiska viken

2:25 min

Samtalen om en tankerutväxling mellan Iran och Storbritannien har gått i stå. Samtidigt har frakt- och försäkringskostnaderna för att ge sig in i Persiska viken skjutit i höjden.

Sjöfartsanalytiker ser nu att många rederier undviker området.

– Effekten har varit den att framförallt riskpremierna på försäkringar har gått upp, förutom att själva riskbilden som sådan går upp. Det är många rederier som överhuvudtaget undviker att gå till den regionen med sina fartyg, säger Christopher Pålsson, ansvarig för analys- och konsultverksamhet hos LLoyd's List Intelligence i London.

För att gå in i ett riskområde måste man som rederi teckna en särskild tilläggsförsäkring.

Och kostnaden för att åka in i Persiska viken har, enligt källor till Ekot, stigit drastiskt.

Efter de första attackerna mot oljetankrar i maj så tiodubblades premien. Och i måndags dubblerades kostnaden igen.

– De kan bli ganska så höga eftersom det är ganska mycket kapital. Fartygen kostar mycket, lasten kostar mycket. Om risken då är så pass hög att fartyget kan bli beslagtaget, eller att det kan utsättas för attentat, så ökar det kostnaden för transporten och därmed kostnaden för att få ut oljan därifrån, säger Christopher Pålsson.

Trafiken genom Hormuzsundet har minskat med 22 procent jämfört med för en månad sedan.

Och i takt med att färre rederier ger sig in i Persiska viken blir det också dyrare att hyra ett fartyg för de som vill få ut olja.

– För de som har behov utav att få ut laster, de betalar extra mycket för att få dit tonnage, i och med att det är allt fler som försöker undvika att gå in i en riskzon.

I dag meddelade oljebolaget British Petroleum, BP, att man inte har använt sig av egna oljetankrar i området sedan den tionde juli.

Christopher Pålsson förstår varför.

– British Petroleum, och så olja ut därifrån. De är sannolikt brittiskflaggade. Om man vågar nu uttrycka sig så grovt, det är ett drömmål i en sådan här konflikt.

Han tror att fler nu kommer att försöka minimera riskerna.

– Vi har redan fått rapporter om att fartyg som är registrerade under någon form av brittisk flagg har aviserat att de tänker registrera om sig under någon annan typ av flagg för att inte bli ett lika tydligt mål om det nu skulle eskalera, säger Christopher Pålsson.