Biologisk mångfald

Småskaliga jordbrukslandskap väg till mer mångfald

1:04 min

Mindre åkrar och en större variation av grödor kan vara en nyckel för att främja biologisk mångfald i jordbrukslandskap.

Slutsatsen dras i en omfattande internationell studie som genomförts i Europa och Kanada och där bland annat Lunds universitet deltagit.

Att en ökad variation i odlingen ger större biologisk mångfald är inte förvånande, men forskarna överraskades över att effekten blev så stor och märktes på varenda artgrupp de inventerade av både växter, insekter och fåglar.

Forskarna menar att en ökad variation av grödor och minskad fältstorlek kan vara ett ekonomiskt bättre alternativ för att bevara biologisk mångfald, jämfört med att ta mark ur produktion för att anlägga till exempel blommande fältkanter. Men kostnaden per odlad hektar blir trots allt högre för lantbrukaren med små fält jämfört med stora.

Forskarna hoppas att deras resultat ska bidra till arbetet med att utveckla EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Referens: Clélia Sirami et al. "Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across agricultural regions". PNAS 29 juli 2019. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1906419116