Prioriterad brottslighet

Få cykelstölder klaras upp: Inte resurseffektivt

1:48 min

Varje år stjäls tiotusentals cyklar, men uppklarningsprocenten för cykelstölder ligger strax över noll. Polisen ser svårigheter att vända trenden.

– Det finns oftast inga vittnen, det finns inga spår och inga framgångsfaktorer. Var ska vi börja? Vad ska vi inrikta oss på? Hur ska vi gå till väga om det inte finns någon ingångsväg i anmälan, säger Tomas Håkansson är kommissarie på Nationella operativa avdelningen.

Därför skrivs många anmälningar av, säger Tomas Håkansson, kommissarie på NOA med ansvar för utveckling av mängdbrottsärenden.

Antalet cykelstölder har legat relativt konstant över åren.

Runt 65 000 cyklar stjäls varje år, och nästan inget av brotten klaras upp, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Bara i 3 600 fall inleddes förundersökningar 2017, och i 200 av de fallen klarades stölden upp.

Cykelstölder hamnar långt ner på prioriteringslistan och i dag finns heller ingen strategi för hur cykelstölderna ska minskas.

– Jag kan inte säga att vi gör någon specifik åtgärd för att komma till rätta med cykelstölderna för det finns som sagt väldigt dåliga ingångsvärden och då måste man prioritera annan brottslighet före det. Det är inte tjänligt, det är inte resurseffektivt att lägga mer tid på den typen av brott, säger Tomas Håkansson.

Men att undvika att få cykeln stulen kan vara en utmaning menar han.

– Det är ju inte lätt, cykeln ställer du ju ute för du ska ju använda den som transportmedel. Men se till så att du har ordentliga lås, parkera på avsedda platser och sätt fast den ordentligt, säger Tomas Håkansson.