Psykisk hälsa

Lukten av natur minskar stadsmänniskans stress

2:20 min

Naturmiljöer som parker och skogar kan vara hälsobefrämjande för stressade stadsmänniskor.  Och lukten verkar vara central för att uppnå effekten.

Att grönytor i städer är viktiga för människors hälsa är de flesta forskare överens om, men vilka kroppsliga reaktioner som ligger bakom är mer okänt. Ett tvärvetenskapligt forskarteam där flera svenska universitet varit inblandade, tittade närmare på detta – och kom fram till att lukten av natur verkar vara central när det handlar om att dämpa stressreaktioner.

– Det luktar nog sommarvarmt och gräs, kanske lite kväve från kajorna känner jag. Inga jättegoda naturdofter som vi känner just här, säger Marcus Hedblom, ekolog på Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Han forskar på kopplingen mellan naturen och människors hälsa och har lett den nya studien. I ett labb stressades personer upp med milda elektriska stötar. Med hjälp av VR-teknik placerades de antingen i en stad, en park eller en skog, komplett med ljud och lukter. Försökspersonernas stress minskade i parken och skogen, men inte i stadsmiljön.

– Vi såg att det som hade störst betydelse för stressreduceringen inte var kopplingen till den visuellt gröna miljön eller naturljuden, utan lukten, säger Marcus Hedblom.

Han tänker att vi kanske fokuserat för mycket på det visuella när vi planerar och sköter stadens grönområden.

– Vi sitter här i Stadsträdgården i Uppsala och ser en blomsterplantering i olika färger, men vi hör också buller som kan har stor betydelse för upplevelsen. Kanske spelar lukten större roll än vi tror. Det är väldigt sällan stadsplanering handlar om lukt.

Med tanke på betydelsen av naturområden för människors hälsa bekymras Marcus Hedblom av den förtätningsiver som präglar dagens stadsplanering.

– Det som har skett är en konstant minskning av grönområden, trots ökad förståelse för deras betydelse för både biologisk mångfald och hälsa.

Referens: Hedblom, M et al. Reduction of physiological stress by urban green space in a multisensory virtual experiment. Scientific Reports 12 juli 2019.