KUNGÄLV

Tusentals ålyngel släpptes på västkusten

3:01 min

400 000 ålyngel släpps under fredagen ut i fjordar längs med västkusten i ett försök att rädda den europeiska ålen.

Numera är beståndet bara några procent av vad det var på 70-talet på grund av överfiske, vattenkraft, miljögifter och annat.

– Jag tycker det är jättekul att engagera mig i det här eftersom ålen är en hotad art och vi kan göra skillnad. De här områdena vid Lökeberga är bland de bästa vi har för utsättning. Det är jättefina uppväxtområden för ål med fria vandringsvägar ut i Atlanten, säger Niklas Åberg i projektet Åtta fjordar.

En fjärdedel av den här ålen beräknas nå vuxen ålder.

Utsättningen bekostas av sex vattenkraftföretag i projektet Krafttag ål. Projektet är ett samarbete mellan vattenkraftföretagen och Havs och vattenmyndigheten som finansierar forskningsdelen i projektet. Det är nionde gången man släpper ut ålyngel för att rädda arten.