Empati viktigt för patienter inom vården

3:02 min

Empati är en så viktig egenskap att det bör tas med i bedömningen för vilka som kommer in på olika läkar- och vårdutbildningar. Det föreslår nu amerikanska forskare, som tagit fram nationella normer för hur man kan mäta empati hos osteopat-studenter.

Uppdaterad med rätt information om studien

Att mötas av empati när man får ett livsförändrande besked betyder enormt mycket. Det menar Karl Deckert, som drabbats av matstrupscancer:

– Man har ju råkat ut för läkare som sitter och ser ut som om de är intresserade men det händer liksom ingenting, utan man får tjata på dem, och då verkar det ju inte som om de är för patientens bästa utan det är vad de får i sin plånbok, i princip, säger han.

Karl Deckert är på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för sin dagliga cellgiftsbehandling. Beskedet om tumören i matstrupen fick han av en läkare som visade empati. Men han har även andra erfarenheter:

– Känner jag inte att jag får det gehöret jag vill ha, och att han lyssnar på vad jag säger och inte bara vad han tror att det är, då byter jag läkare bara.

– Man kan säga att så fort man börjar samtala och intervjua patienter om vad som varit viktigt för deras välbefinnande, så kommer den här bemötandefrågan, och där blir ju empati väldigt viktigt, säger Maria Arman, docent i vårdvetenskap vid Karolinska institutet, och fortsätter:

– Patienter läser helt enkelt av vårdgivare och undviker dem som inte visar empatisk förmåga.

Empati är svårt att definiera och att mäta, men i den nya amerikanska studien har forskarteamet tagit ett steg på väg för att ta fram nationella normer för att på det sättet kunna mäta graden av empati hos individuella vårdstudenter.

Totalt bygger studien på drygt 16 000 enkätsvar från studenter på ett fyrtiotal osteopat-utbildningar, och man har använt sig av den så kallade Jefferson Scale of Empathy (JSE), som är ett antal frågor för att mäta empati.

Tidigare studier visar att empatin har en tendens att minska under vårdutbildningens gång menar Maria Arman. Något hon tror kan ha att göra med svårigheter att hantera komplicerade möten.

– Min både kliniska och forskningsmässiga erfarenhet säger att det kanske inte är tid utan oförmåga. Att man ställs inför sådana svårigheter att man kanske inte riktigt har förmåga, säger hon.

Forskarna bakom studien föreslår att empati ska få större utrymme vid antagningsprocessen till olika läkar- och vårdutbildningar, men Maria Arman menar snarare att fokus istället bör läggas vid att se till att utveckla empatin hos studenterna.

– Egentligen är det mera att det är så svåra etiska och existentiella situationer som man ställs inför, och det behöver man hjälp med, det behöver kanske större utrymme i både utbildning och kliniskt arbete att man tänker mer på det här mellanmänskliga, säger hon.

Referens: M. Hojat et al. "National Norms for the Jefferson Scale of Empathy: A Nationwide Project in Osteopathic Medical Education and Empathy (POMEE)". The Journal of the American Osteopathic Association. DOI: 10.7556/jaoa.2019.091