Tio procent av världens el

Luftkonditionering driver upp el-konsumtionen

1:54 min

Behovet av kyla är en stor anledning att energikonsumtionen ökar i världen. Redan används tio procent av världens el till att driva AC-anläggningar.

Det rekordvarma vädret driver efterfrågan på luftkonditionering, både i Sverige och globalt. Montören Eric Johansson har just fått en ny AC på plats.

På sommaren är efterfrågan stor, och med 30 års erfarenhet kan han tvärsäkert säga att den har ökat.

– Enormt. Enormt, säger Eric Johansson med eftertryck. Det är ju en tiodubbling.

Längtan efter svalka är en av de drivande krafterna bakom den ökande energikonsumtionen, enligt det internationella energiorganet IEA, International Energy Agency.

John Dulac är analytiker på IEA, och enligt honom används i dag drygt en och en halv miljard AC-anläggningar i världen. Och antalet växer kraftigt. Vi köper ungefär tio nya i sekunden.

– Om vi inte gör någonting åt de enheternas effektivitet kommer nedkylning av byggnader stå för ungefär 20 procent av den totala ökningen av elförbrukningen i världen de kommande 30 åren, säger John Dulac.

De utsläpp som driver klimatförändringarna ökade med två procent 2017 till 2018. Och en tredjedel av den ökningen beror på att människor värmer eller svalkar sina hus när väderförhållandena blir extrema.

Så John Dulac menar att om inget görs blir det en ond cirkel, där temperaturregleringen inomhus driver på den globala uppvärmningen.

– I många länder används mycket olja för uppvärmning. Och luftkonditionering använder mycket el, som också produceras med fossila bränslen. De bidrar sedan till ännu mer utsläpp, säger John Dulac.

Tio procent av världens el används till att kyla ner byggnader. Så de beslut enskilda individer fattar kring inomhustemperaturen i sina hem har betydelse för energiförbrukningen.

I Sverige har många småhus energisnåla luftvärmepumpar, som skulle kunna användas till kyla på sommaren. Men i lägenhet får man inte installera dem. Istället används ofta en portabel AC, den mest energislukande sortens luftkonditionering på marknaden.

Som Ekot tidigare berättat har flera elkedjor sett en tredubbling i försäljningen sedan förra året.

– Det är verkligen inte idealiskt, tycker John Dulac. Sådana där portabla enheter är de minst effektiva på marknaden.

En portabel AC kräver mellan dubbelt och tre gånger så mycket energi som en luftvärmepump för att kyla samma yta, enligt John Dulac.