HBTQ-ungdomar ska få fler mötesplatser

1:07 min

Många unga hbtq-personer väljer bort fritidsaktiviteter av rädsla för dåligt bemötande. Nu vill regeringen ge dem fler frizoner.

Regeringen beslutade i dag att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att underlätta för unga hbtq-personer att få tillgång till egna mötesplatser.

Så här säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen:

– Det kan till exempel handla om att en kommun som har en fritidsverksamhet, en fritidsgård, viker en kväll i veckan för just unga hbtq-personer. Och då har man också skapat en frizon för just dessa ungdomar så det är klart att kommunerna har väldigt stora möjligheter att ta steg framåt i de här frågorna och skapa de här frizonerna. Sedan behöver vi förstås även jobba brett med de här frågorna.

En tidigare undersökning som MUCF gjort visade att bland unga hbtq-personer hade 24 procent valt bort fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Gruppen är även överrepresenterad vad gäller psykisk ohälsa, vilket också kräver stöd och hjälp, säger Åsa Lindhagen.

– Det är ju en oerhört viktig fråga och det är klart att när det gäller den psykiska ohälsan, som vi också ser är större bland hbtq-personer så är förstås möjligheterna att få stöd och hjälp om man lider av psykisk ohälsa oerhört viktigt.