Den 4 augusti 2019 med Marie-Louise Kristola

Samiska kranier återbegravs i Lycksele

10 min

De grävdes upp för nästan 70 år sen och var länge försvunna. Nu återvänder 25 kranier till den gamla samiska gravplatsen i Lycksele.

På Urfolkens dag nästa vecka ska 25 samiska kranier begravas i Lycksele, under en ceremoni som markerar den största repatrieringen av mänskliga kvarlevor i Sveriges historia. I över 60 år har de förvarats på Historiska museet i Stockholm, men nu får de alltså återvända till sina ursprungliga gravplatser.

Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och varför är det så viktigt att de återbördas?

Hör: 
Adriana Aurelius, projektledare repatrieringsceremonin.
Katherine Hauptman, museichef Historiska museet. 
Företrädare för Samerådet i Lycksele. 
Liv Nilsson Stutz, arkeolog och antropolog Linnéuniversitetet.