Miljö

Halv miljon ålyngel utsläppta på Västkusten

1:44 min

Idag har det årliga ål-utsläppet ägt rum där uppemot en halv miljon ålyngel satts ut på Västkusten. Ålen är utrotningshotad i Sverige, sedan 1970-talet har beståndet minskat drastiskt.

I Badviken i Kungälv släppte Niclas Åberg ut ål-yngel.

– Här är cirka tusen ålar i den här lådan. De är väldigt välvuxna och fina. De är väl mellan 10-15 centimeter långa och dom kan bli längre än en meter långa och väga 3-4 kilo om de är allra störst.

Ål-ynglen kommer från engelska flodmynningar, dom har varit i karantän och testade för att vara sjukdomsfria.

Dagens utsättning är en kompensationsåtgärd som genomförs av sex kraftbolag ihop med Havs- och Vattenmyndigheten, eftersom vattenkraften har bidragit till en minskning av ål-beståndet sedan 1970-talet.

Sedan 2007 råder ett generellt förbud mot att fiska ål. Yrkesfiskare behöver dispens och specialtillstånd för att fånga ål i Skåne och delar av Ostkusten. På västkusten råder sedan några år tillbaka totalt fiskeförbud av ål.

Ål-ynglen som sattes ut idag i Kungälv förväntas så småningom ta sig över Atlanten till Sargassohavet, nordost om Kuba, där ålen leker på några hundra meters djup.

Niclas Åberg, arbetar för projektet 8-fjordar, där fem kommuner i Västsverige samarbetar för att förbättra havsmiljön.

– Jag tycker det är jättekul att engagera mig i detta, eftersom ålen är en hotad art och vi kan göra skillnad. Områdena här är de bästa vi har för utsättning av ål. Det är jättefina uppväxtområden för ål, inget fiske eftersom allt ål-fiske är förbjudet på västkusten. Och sedan är det fria vandringsvägar rätt ut i Atlanten.

Det finns mycket öring i den här grunda viken, är det inte risk att många ålyngel blir uppätna?

– Jo, en hel del blir uppätna, vi räknar med att bara 25 procent klarar sig, blir vuxna och vandrar till Sargasso-havet, resten dör ju eller blir uppätna. Så är det i naturen.