Läckt rapport.

FN:s klimatpanel: Övergång till vegetariskt nödvändig

1:15 min

Hela världens matproduktion måste förändras för att hålla planetens temperaturer på en säker nivå. Bland annat måste jordens befolkning börja äta mer vegetarisk och vegansk kost, enligt en läckt rapport från FN:s klimatpanel.

Det räcker inte med att minska koldioxidutsläppen från att fordon, industrier och kraftverk. Hur mat produceras och hur mark brukas måste ställas om för att minska den globala uppvärmningen.

Det enligt ett utkast till en rapport från FN:s klimatpanel IPCC som ska presenteras i Genève i veckan och som tidningen The Guardian skriver om.

Enligt rapporten står jord- och skogsbruk för nästan en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. Dessutom kommer nästan hälften av de globala metanutsläppen, som är en av de kraftfullaste växthusgaserna, från boskap och risfält.

För att minska uppvärmningen måste matsvinnet och köttkonsumtionen minska och IPCC föreslår bland annat att en övergång mot vegetarisk och vegansk kost, men också förändringar i hur mark brukas.

Till exempel genom att öka möjligheterna för kvinnliga jordbrukare.