Vårdpersonal

Sjuksköterskor eller handläggare - Delade meningar om vårdrekrytering

1:41 min

Vilken personal behövs inom vården? Mats Sandström (S) tycker det rekryteras för mycket administrativ personal, men Stina Höök (M) menar att läget inte alls är som Sandström vill göra gällande.

P4 Värmland har tidigare rapporterat om personalbristen inom vården under sommaren. Socialdemokraten Mats Sandström riktar nu kritik mot vilka tjänster som prioriteras i rekryteringen. Han menar att administrativ personal är fel prioritering.

– Jag tror inte att det är med administratörer, utan jag håller på att det är mer händer i vården som behövs.

Men kan det inte vara så att det helt enkelt behövs mer administrativ personal? 

– Ja, så kan det vara, men då är det ju rätt så intressant: Om vi nu behöver öka administrationen så mycket, vad är det för faktorer som gör att vi behöver så många fler handläggare?

Stina Höök är moderat regionråd. Hon menar att statistiken inte är så tydlig som Mats Sandström menar och att man har rekryterat efter behoven.

– Han har tittat på den procentuella ökningen. Man måste också titta på vad man utgår ifrån. Vi har ökat antalet sjuksköterskor i Region Värmland med 150 personer, säger Stina Höök.