Trädgårdsavgift delar DBW

Det finns delade meningar inom Sällskapet DBW om det ska kosta pengar att gå in i Botaniska trädgården i Visby. Det blir ett hårt slag om kommunen gör allvar av förslaget att dra in anslaget på drygt en miljon till drift och underhåll. säger Håkan Jansson ordförande i DBW:s trädgårdsstyrelsen.
Frågan om avgift för Botaniska trädgården har diskuterats tidigare inom DBW och det finns både förespråkare och motståndare till avgiftsbeläggning. Men frågan kan aktualiseras om kommunens anslag dras in. DBW måste då dra in på andra bidrag för att behålla den Botaniska trädgården.