FN:s klimatpanel

IPCC betonar jord- och skogsbruk i klimatarbetet

1:53 min

Samspelet mellan klimatets förändring och markanvändning är temat i en rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterar i dag.

– Den här rapporten fokuserar just på kopplingar mellan klimatförändring, markanvändning, markförsämring, ökenspridning, växthusgasflöden från marksystem, livsmedelssäkerhet, säger Sveriges representant i IPCC, Markku Rummukainen, som också är professor i klimatologi vid Lunds universitet, och expert vid SMHI.

I veckan har han varit med och avslutat det arbete som hundratals forskare i FN:s klimatpanel IPCC lagt ner under två år; att summera det vetenskapen säger om sambandet mellan klimat och markanvändning

– Men också om de många kopplingarna som finns mellan olika frågeställningar om mat, vatten, om klimatarbetet, om fattigdomsbekämpning och skydd av ekosystem, fortsätter Markku Rummukainen.

– Genom att känna till och tänka på de kopplingarna kan man förhoppningsvis också skapa effektiva åtgärder och avancera arbetet, inte bara på en fråga, utan på flera frågor samtidigt, säger Markku Rummukainen.

Markanvändning spelar stor roll för jordens klimat. Ungefär 1/5 av utsläppen av växthusgaser alstras av jordbruk och skogsbruk. Köttproduktion står för metanutsläpp, skogsskövling är en annan klimatrisk.

Omvänt så kan jord- och skogsbruk bidra till att hålla nere växthusgashalterna i atmosfären, bland annat genom förmågan hos träd och mark att binda koldioxid.

Klimatpanelens nya rapport väntas också visa på följderna av klimatförändring – som jordförstöring och översvämningar och hur människor kan anpassa sig till det.
Ett förändrat klimat kan leda till att mindre mark går att odla i framtiden, särskilt i redan utsatta områden i världen.

IPCC publicerar den här rapporten just som jordens medeltemperatur i juli var den högsta som hittills uppmätts för en enskild månad: 1,2 grader högre än förindustriell tid.