Elsparkcyklar

Ett av sex elsparkcykelbolag uppmanar till parkering i hotspots

2:07 min

Av de bolag som hyr ut elsparkcyklar i Stockholm är det bara ett som uppmanar sina användare att parkera i de parkeringszoner som kommunen märkt ut.

Företagen Voi, Lime, Tier, Circ och Moow har i dagsläget elsparkcyklar på Stockholms gator och i måndags flyttade även bolaget Aimo ut sina.

Tidigare skrevs en avsiktsförklaring mellan bolagen och Stockholms stad. Enligt den ska företagen inom två månader uppmana kunder att använda parkeringszonerna. Men det gör bara ett av företagen, Voi.

Varken Lime eller Tier informerar eller uppmanar sina användare att parkera i zonerna, även om Tier har börjat märka ut några.

Moow, Aimo och Cric skrev under avsiktsförklaringen vid ett senare tillfälle och säger till P4 Stockholm att de jobbar på att införa hotspots i sina appar inom tidsramen för avsiktsförklaringen.