Ökar mest i metallindustrin

Stora löneökningar att vänta i Tyskland

1:19 min

Lönerna väntas öka med i genomsnitt 3,2 procent i år, det skulle i så fall bli det största lönepåslaget sedan millennieskiftet. Mest spås lönerna öka i metallindustrin.

Lönerna för tyska arbetare väntas i genomsnitt öka med 3,2 procent, det blir i så fall den högsta nivån under 2000-talet. Lönepåslagen har blivit större i Tyskland i tre år i rad, förra året var genomsnittet 3 procent, enligt Institutet för ekonomi och samhällsvetenskap, WSI, som står facket nära.

Det är baserat på de kollektivavtal som har ingåtts under första halvåret i år bland fackföreningar anslutna till DGB, alltså den tyska motsvarigheten till LO, och gällande avtal från tidigare som beräkningarna har gjorts.

Enligt prognosen blir löneökningarna särskilt höga i de stora sektorerna som metallindustrin med 4,1 procent och järn- och stålindustrin med 3,9. Inom offentlig sektor väntas ett påslag på 3,6 procent medan Deutsche Post ligger i botten med 2,1.

Siffrorna är intressanta också för svenska ögon. Nästa år ska en stor avtalsrörelse avgöras för omkring 2,8 miljoner anställda. Svenska löneförhandlare som har fått nöja sig med drygt 2 procents löneökningar de senaste åren lär snegla åt vad som händer i Tyskland.

Rapporten om lönerna släpptes i ett läge där det har kommit många negativa signaler från tysk ekonomi. Inköpschefer är mer negativa än på många år och inom industrin här har flera stora företag minskat på personalen eller dragit ned på arbetstiden. Samtidigt visade utfallet för juni månad på en bättre orderingång än väntat.

Men investerarna på börsen deppar. Ett index från analysfirman Sentix i Frankfurt som mäter stämningsläget bland investerare inom euroområdet visar att förväntningarna är på den lägsta nivån på fem år, och orsaken är varningar för en avmattning i Tyskland.