Övervikt

Ju fler snabbmatsställen på väg till jobbet desto fler överviktiga

1:31 min

Hur många snabbmatställen som finns längs vägen till jobbet kan påverka vilket BMI man har, alltså ett mått på vikt i förhållande till kroppslängd. Det visar en amerikansk studie.

Och även om den gäller amerikanska förhållanden så är Sverige på väg åt samma håll när det gäller våra matvanor säger överviktsforskaren Erik Hemmingsson, på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm:

– USA och Storbritannien är exempel på länder som har rört sig mycket mer åt det här fetma- och överviktsgenererande samhället. Men vi är på väg dit i Sverige också och ligger kanske ett till två decennier efter, och det är bara en tidsfråga innan vi kommer att kunna se liknande samband i Sverige, sannolikt.

Tidigare studier har visat att antalet snabbmatställen som finns runt bostaden påverkar BMI för dem som bor där – ju fler desto högre BMI. Men i den här studien av närmare 800 personer i New Orleans inkluderade forskarna också antalet snabbmatsställen inom 1 kilometers avstånd från vägen till och från jobbet. De de såg ett direkt samband – för varje extra sånt matställe ökade BMI:t enligt statistiken.

– Då gör vi det så mycket enklare för människor att gå upp i vikt, säger Erik Hemmingsson. Vi hade inte övervikt på den här nivån i något land i västvärlden förrän vi började med den här processade skräpmaten, så det är inte så konstigt att det är så här.

I studien korrigerade forskarna för socio-ekonomiska faktorer som inkomst, ålder, typ av bostadsområde och liknande, och såg att sambandet till antalet snabbmatsställen var tydligt. Men det är också så att den sortens matställen är vanligare där det bor och rör sig fler lågutbildade och låginkomsttagare.

För att Sverige inte ska gå samma väg som USA, när det gäller tillgången på skräpmat tycker Erik Hemmingsson att politiker bör ta sitt ansvar med till exempel ekonomiska styrmedel.


– Så att det blir en högre tröskel, alltså att den inte är så här billig. Varför ska du kunna köpa en korv för tio spänn, eller två kexchoklad för femton när du tankar bilen? Det är på tok för billigt med tanke på den verkliga kostnaden.

Källa: Adriana Dornelles: Impact of multiple food environments on body mass index. PLoS ONE 14 (8), 7 augusti 2019

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219365