FN:S KLIMATPANEL

FN:s klimatpanel: Vi måste minska matsvinnet

1:48 min

FN:s klimatpanel IPCC har precis offentliggjort en ny rapport om skogsbrukets och jordbrukets roll för klimatet.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, bör världens befolkning äta mer vegetariskt och göra jord- och skogsbruket mer hållbart.

Det framkommer i en ny rapport som släpptes under torsdagsförmiddagen.

Ekots miljöreporter Annika Digréus lyssnade på FN:s presskonferens som hölls i Genève.

– Det handlar om både nyttan och riskerna med jord- och skogsbruk för klimatet. Det går inte att fortsätta med metoder som minskar jordens förmåga att binda koldioxid eller öka på ökenspridning eller jordens kvalitet om man ska hejda klimatförändring. Det krävs odlingsmetoder och kostvanor som är i balans med var jorden klarar av, säger Annika Digréus och fortsätter:

– För ungefär en femtedel av mänskligt orsakade utsläpp kommer från jord- och skogsbruk. Samtidigt så kan växter och mark också ta upp koldioxid, så det gäller att hitta balanser.

Panelen kommer med flera förslag på förändringar för att hejda klimatförändringarna.

– Det handlar bland annat om att minska skogsskövling och minska matsvinnet. För ungefär en tredjedel av all mat som produceras är svinn och det motsvarar en tiondel av de utsläpp som människan producerar. Det handlar om hållbar kost, säger Annika Digréus och fortsätter:

– Växthusgaser alstras av idisslare som kor och får men det alstras också vid risodling. Så, andra odlingsmetoder, utbyte av grödor är några förslag. Och att vi också ska äta mindre kött och det ska vara hållbart producerat i så fall.

Även om förändringarna framstår som omfattande och väldigt svåra att genomföra tror FN:s klimatpanel att det är möjligt.

– Det handlar så mycket om vad vi äter. Djupt rotade vanor hos oss alla. Och det handlar om en livsmedelsindustri som har etablerat metoder som de tror på och tjänar pengar på. Men det hoppfulla här är att IPCC säger att det rent tekniskt går att genomföra många av de här förändringarna som krävs, säger Annika Digréus.