Inleder kongress i dag

SSU rikaste ungdomsförbundet

1:53 min

I år måste de politiska ungdomsförbunden för första gången redovisa sina intäkter och bidrag.

Socialdemokraternas SSU sticker ut som det rikaste förbundet.

– Det är ju en jättestor fördel för oss att kunna vara oberoende och på så sätt kunna bedriva vår verksamhet oberoende av vilka regler som bidragsgivare ger. Men det är också något som vi är medvetna om, att det kapital som vi förvaltar nu är något som ska komma många SSU-generationer till del, så det är ingenting som vi lättvindigt använder, säger SSU:s förbundssekreterare, Andrea Törnestam, om den goda ekonomin.

Sedan 2014 måste partier på central nivå redovisa vilka bidrag de tar emot. Men i år är det första gången som även sidoorganisationer, som ungdomsförbund, måste skicka in en redovisning över sina intäkter, till Kammarkollegiet.

Det är lotterierna, Kombispel och andra A-lotterier, som är största inkomstkällan för SSU, som får 40 procent av vinsten. Under 2018 innebar det cirka 30 miljoner. Till det kommer utdelningar på aktier, offentliga bidrag och pengar från partiet med sammanlagt lika mycket. Alltså i runda tal 60 miljoner kronor förra året.

Förbundet med näst högst intäkter, Centerns Ungdomsförbund, hade 8,5 miljoner att röra sig med. Trea kom Moderata ungdomsförbundet med 8,4 miljoner medan övriga redovisar intäkter på mellan tre och fyra miljoner.

SSU har kunnat bygga upp en ansenlig aktieportfölj under åren.

– Vi har ett stort eget kapital som har sparats och förvaltats under tid efter våran placeringspolicy. Det är cirka 140 miljoner, skulle jag säga, säger Andrea Törnestam igen.

Den största inkomstkällan för politiska ungdomsförbund, som inte säljer lotter eller får aktieutdelningar, är bidrag. Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, kommer föreningsbidrag och så brukar moderpartierna skjuta till pengar eftersom ungdomsförbunden är deras viktigaste rekryteringsbas.

När kravet på att ta ut en medlemsavgift för att få bidrag från MUCF slopades, var SSU ett av de ungdomsförbund som avskaffade den årliga avgiften på 20 kronor, förra året.

Det ökade antalet medlemmar kraftigt, säger Andrea Törnestam. Från drygt 5 000 i slutet av 2017 till över 17 000 vid senaste årsskiftet.

– Genom att göra medlemskapet gratis, som också många andra ungdomsförbund har, så sänkte vi absolut tröskeln för att kunna engagera sig. Vid årsskiftet i år så var vi 17 800 medlemmar varav mer än hälften är under 18 år.

Så vad betyder det då för den enskilde SSU:aren att vara medlem i Sveriges rikaste ungdomsförbund?

– Det som är den stora skillnaden mellan oss och andra organisationer är att vi har en ambition att vara mer än en kampanjorganisation. Vi är en folkrörelseorganisation med en stor bildningsuppgift och med en ambition att finnas i hela landet.

– Vi har också en princip att all vår verksamhet ska vara kostnadsfri för medlemmarna, så att det inte ska spela någon roll om man kommer från ett hem med stora resurser eller inte. All mat och resor och boende står SSU alltid för.