SJUKSKÖTERSKEBRIST

Arbetsgrupp utan sjuksköterskor ska lösa vårdbristen i Ystad

1:52 min

För att klara bristen på sjuksköterskor har Ystad lasarett skapat en ny arbetsgrupp på medicinavdelningen, utan sjuksköterskor. Istället får underläkare utföra sjuksköterskornas uppgifter. Men metoden har fått kritik.

– Patienterna ska vara stabila enligt arbetsgivarna, men en stabil patient kan snabbt bli ostabil och läkarstudenter läser ingen omvårdnad överhuvudtaget. Vi tycker inte det här är rätt väg att gå, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

I flera år har medicinkliniken på Ystad lasarett haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Personalbristen gör att sjuka patienter inte får plats och att vårdplatser stängs ner.

Under sommaren arbetar därför den nya arbetsgruppen utan sjuksköterskor på medicinavdelningen på Ystad lasarett.

Istället för att stänga ned en vårdplats när det saknas sjuksköterskor får annan personal göra deras jobb, enligt Annika Malmquist, sjukhuschef på Ystad lasarett.

Nu får underläkarna bland annat en utbildning i omvårdnad. De patienter som vårdas här har dessutom handplockats från andra avdelningar och ska vara stabila och färdigbehandlade för att få en plats.

Läkarförbundet östra Skånes ordförande Sahar Janfada Baloo säger att de vill medverka till att hålla vårdplatser öppna, men riktar också kritik mot modellen.

– Vissa underläkare hade dagar där de gjorde ingenting, det är slöseri med resurser.