Stora skillnader mellan ungdomsförbundens intäkter

2014 trädde den så kallade Insynslagen i kraft, som för första gången ställde krav på riksdagspartierna att offentligt redovisa sina intäkter. Tidigare hade det skett genom frivilliga överenskommelser.

2018 skärptes lagen så att den inte bara gäller partier på central nivå utan också i kommuner, landsting, EU-parlament samt sidoorganisationer, exempelvis ungdomsförbund och kvinnoorganisationer – och de enskilda ledamöter som tagit emot bidrag.

Ekot har valt att titta på de politiska ungdomsförbundens intäktsredovisningar för år 2018, som skickats in till Kammarkollegiet.

Ungdomsförbunden har i huvudsak två finansieringskällor: bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och bidrag från det egna moderpartiet.

Tidigare var även medlemsavgifter en inkomstkälla att räkna med, men när det inte längre krävs att avgift tas ut för att kunna lyfta bidrag, så har de flesta ungdomsförbund slopat den. Som framgår av tabellen är det egentligen bara MUF, Moderata ungdomsförbundet som tar ut avgift.

Den viktigaste inkomstkällan för ungdomsförbunden är bidragen från moderpartiet. Om det är ett parti med god ekonomi, kan det handla om mycket pengar. Centerns ungdomsförbund tog exempelvis emot 6,35 miljoner av moderpartiet förra året.

Bidraget från MUCF är kopplat till medlemsantalet, men inte enbart. Det utgår exempelvis endast till medlemmar i åldrarna 6 till 25 år. Och bara för medlemmar i en lokal förening med egen styrelse och ekonomisk redovisning.

Det medlemsantal som anges i tabellen gäller utgången av 2017 och grundar bidraget för 2019. Det är också bruttosiffran, alltså det totala antalet medlemmar. En del förbund har många medlemmar som är äldre än 26 år. Det gäller exempelvis KDU där bara 3 700 av de 5 400 medlemmarna var högst 25 år 2017.

Antalet medlemsföreningar i organisationen påverkar också bidragets storlek. Ett förbund med många små föreningar, exempelvis SSU, får större bidrag än ett förbund med några få stora föreningar, även om medlemsantalet är detsamma. Det krävs dock att en förening har styrelse och redovisning för att den ska få bidrag.

Av de åtta riksdagspartierna är det fem vars ungdomsförbund skickat in redovisningar av intäkterna för 2018 till Kammarkollegiet innan den 1 juli i år. KDU kommer att sända in uppgifterna i efterhand, men Ekot har fått ta del av dem redan nu.

Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund slets sönder av interna strider och ersattes med Ungsvenskarna. Enligt Tobias Andersson, som är nationell talesperson för Ungsvenskarna, så är de inte en fristående organisation utan en sektion inom Sverigedemokraterna. Det innebär att de inte får några bidrag från MUCF och heller inte måste redovisa till Kammarkollegiet. Tobias Andersson uppger att man har knappt 1 500  medlemmar och får bidrag från SD på 1,3 miljoner.

Ung vänster har inte skickat in någon redovisning till Kammarkollegiet. I ett mejl till Ekot förklarar förbundets ordförande Henrik Malmrot det med "att vi inte är en sidoorganisation till Vänsterpartiet utan en egen organisation som samarbetar med Vänsterpartiet". På webbplatsen beskrivs dock Ung vänster som "Vänsterpartiets ungdomsförbund".

Vi hade tidigare felaktigt skrivit att siffrorna i den andra kolumnen var från MUCF. Siffrorna som redovisas är totalt från offentliga medel.