Tidig anpassning till tunn luft

Förfäder i bergen åt gnagare

2:05 min

Redan för runt 40 000 år sedan var människor av vår egen art, homo sapiens, bosatta på så höga höjder som 3 - 4 000 meter i Etiopien. De nya fynden tyder också på en ganska oväntad och enahanda diet.

– Det här är såvitt jag vet den första plats utanför Tibet och de höga bergsmassiven i Asien, där man har varit bofast på så hög höjd, säger Lars Werdelin professor i paleontologi vid Naturhistoriska Riksmuseet, som tycker att våra förfäders förmåga och val att vistas på den här höga höjden är intressant.

I våras kunde vi berätta om betydligt äldre benfynd från vår utdöda släkting denisovamänniskan på ungefär samma höjd i Tibet, och då väcktes frågan om de kan ha skaffat förmågan att klara av den tunna luften där uppe, och fört den vidare till dagens tibetaner. Nu verkar det alltså som att vår egen art själv tidigt utvecklat samma förmåga i Etiopien, i människans urtrakter.

Bland fynden finns mängder av skarpa redskap gjorda av vulkaniskt glas, obisidian, och även en plats där den dyrbara resursen gick att hitta i rikliga mängder.

På den här tiden var stora delar av Sverige täckta av is och även i Afrika var det lite kallare än idag, särskilt uppe i bergen, så det krävdes nog kläder och hyddor för att klara sig där tror Lars Werdelin. Men det var det värt, tror han, särskilt tack vare den goda tillgången på mat som mängder av grillade benrester tyder på:

– Det roligaste är egentligen deras diet tycker jag. De verkar ha varit specialiserade på så kallade rödråttor som är stora gnagare, inte fullt så stora som bävrar men stora, på uppåt ett eller ett och ett halvt kilo, som bara finns i det här området, Balebergen. De är idag huvudföda för den etiopiska vargen, men för 40 000 år sedan var de också huvudföda för homo sapiens som bodde där, säger Lars Werdelin vid Naturhistoriska Riksmuseet.


Referens: Ossendorf, G et al. Middle Stone Age foragers resided in high elevations of the glaciated Bale Mountains, Ethiopia. Science vol 365 2019. DOI: 10.1126/science.aaw8942