Ny rapport från FN:s klimatpanel

IPCC: Matsäkerheten hotas om uppvärmningen inte stoppas

2:59 min

Människans påverkan på jord-och skogsbruk förstör jordens förmåga att balansera klimatförändring.

Det säger en av IPCC:s rapportförfattare.

– Det vi äter och hur det produceras bidrar till klimatförändring genom att produktionsmetoderna minskar förmågorna att ta upp koldioxid, sa Valérie Masson Delmotte under torsdagen när FN:s klimatpanel IPCC.

Klimatpanelen beskriver i sin senaste rapport hur skogsskövling, intensiv boskapsskötsel och markförstöring förstör naturens förmåga att motverka klimatförändring.

Och det finns flera inbyggda konflikter kring markanvändning, säger professor Henrik Smith vid Centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds universitet.

Bland annat om hur bioenergi ska framställas med hänsyn till biologisk mångfald:

 – Det gäller att fokusera på de sätt att producera bioenergi som har minst påverkan på andra värden i samhället. Restprodukter är alltid en väldigt positiv möjlighet att utnyttja,det finns gränser för hur mycket bioenergi vi kan ta ut utan att det får effekter på till exempel den svenska biologiska mångfalden, eller för den delen på mångfalden i andra länder, när vi väljer att importera.

Klimatförändringar ökar risken för matbrist i framtiden enligt IPCC.
IPCC pekar på en rad lösningar som ska bidra till att klara Parisavtalets tvågradersmål: som att skog återplanteras och att våtmarker bevaras.

Men det krävs också att matsvinnet minskar. En tredjedel av all mat som produceras kastas.

Anna Richert på Världsnaturfonden välkomnar klimatpanelens rapport:

– Det viktigaste beskedet är att man måste fokusera på mat och matsystemet framförallt för att komma tillrätta med klimatfrågan, och att man måste ta ett systemperspektiv. Det duger inte att dyka ned på ett ställe och åtgärda enskilda grejor utan man måste ta hänsyn till hela systemet.

Kan du precisera?
– Det handlar om att både matens produktion och konsumtion behöver förändras för att vi ska nå klimatmålen.