SÄKERHETSPOLITIK

Sverige vill delta i franskt försvarssamarbete

2:25 min

Sverige vill gå med i ytterligare ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete, det franskledda European Intervention Initiative.

Försvarsminister Peter Hultqvist har tagit kontakt med Frankrike och övriga länder som är med, och hoppas på besked om svenskt medlemskap i september.

– Det stärker svensk säkerhet på så sätt att vi blir med i fler internationella nätverk. Det är nog ändå så att blir det en kris i dag av något slag så är det så att vi blir inblandade många länder samtidigt och då måste vi har förmågan att samarbeta i en sådan situation, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Samarbetet som startades på president Emmanuel Macrons initiativ förra sommaren, bygger på frivillighet och ligger utanför både EU:s och Natos ramar. Tio länder är med, inklusive Tyskland, Storbritannien och Spanien och våra grannar Danmark och Finland.

Syftet är att ta större eget ansvar för europeisk säkerhet, exempel vid en kris som rör terrorism eller om det blir oroligt vid EU:s gränser i söder eller öster.

– Vi ser det här som en plattform för säkerhetspolitisk dialog och möjligt samarbete när det gäller krissituationer, säger Peter Hultqvist.

Medlemmarna ska utbyta information och vara beredda att bidra med olika militära förmågor om en större styrka behöver sättas ihop. En bakgrund är att Frankrike vill ha en snabbare och smidigare grupp än vad exempelvis EU-samarbetet tillåter, och styrkan ska kunna arbeta på uppdrag av EU, Nato eller FN.

Inom EU finns redan flera försvarspolitiska samarbeten och Sverige är dessutom redan med i en liknande grupp som leds av Storbritannien och har mycket nära band med Nato. Men Peter Hultqvist tror inte de olika organisationerna ska krocka eller leda till dubbelarbete:

– Man kan naturligtvis spekulera om den typen av saker men vi ser varje samarbete för sig. Vi tycker att det är väldigt bra att kunna delta med tio andra länder i en säkerhetspolitisk dialog och ha möjligheten också om det skulle visa sig nödvändigt att genomföra krissituationsoperationer.

Hultqvist ser inte heller någon risk att Sverige med ytterligare ett samarbete kan gå in i en typ av militär operation som vi som alliansfria inte skulle gått in i tidigare.

– I de här regelverken finns inget som binder oss utan vi tar ställning gång för gång. Är du en del utav det då har du också möjlighet att påverka det och delta i diskussionen, säger Peter Hultqvist.